نرم افزار داروخانه و فروشگاهی

انتخاب بهترین بارکد اسکنر صندوق فروش

بارکد خوان برای صندوق فروشگاهی

سیستم صندوق مکانیزه فروش شامل چند دستگاه میگردد که یکی از آنها بارکد خوان یا همان بارکد اسکنر میباشد و برای خواندن بارکد روی کالاها استفاده میگردد

بارکد خوان ها دارای مدلهای مختلف میباشد که با توجه به نوع فروش و ترافیک فروش باید از بین آنها بهترین بارکد خوان را انتخاب کرد

سرعت خواندن بارکد . خواندن مدلهای مختلف بارکد از قبیل میله ایی و دو بعدی در قیمت بارکد اسکنر ها تاثیر گذار میباشد

و همچنین بی سیم یا با سیم بودن بارکد اسکنر نیز بسیار تاثیر گذار میباشد.

بهتر است قبل از انتخاب با شرکت نرم افزاری مشورت نمایید تا ایده آل ترین دستگاه بارکد خوان را تهیه نمایید

تماس با ما