نرم افزار داروخانه و فروشگاهی

تماس با ماشرکت آتیه پردازش ارتباطات

نرم افزار ماندگار

شناسه ملی: 10103794512
مدیر عامل: مهدی باستان نژاد
رئیس هیات مدیره: محمود اورعی
تهران خیابان میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پلاک 14 واحد 7
کد پستی: 1547916418

(021) 26 408 304 - 6

(021) 22 26 4724 - 7

ایمیل واحد فروش:info@mandegar.asia


تماس با ما