حسابداری داروخانه و دراگ استور در ایران

نرم افزار حسابداری و مدیریت مالی داروخانه

حسابداری داروخانه نحوه حسابداری و مدیریت مالی داروخانه در نرم افزار  ابتدا لازم است که تذکر دهیم در نرم افزار ماندگار تمام امور فروش . انبار و حسابداری  اتوماتیک است و لازم نیست شما بصورت تخصصی حسابداری یا کامپیوتر بدانید. اطلاعات و امکانات حسابداری این نرم افزار تماما یکپارچه میباشند یعنی در زمان فعالیت داروخانه […]

آموزش مفاهیم حسابداری داروخانه

لازم است یاد آوری نماییم تمام عملیات مالی و حسابداری در نرم افزار ماندگار بصورت کاملا اتوماتیک انجام میگردد و نیاز به آشنایی شما با امور مالی و حسابداری در سطح یک حسابدار نیست و این مطالب صرفا جهت آشنایی اولیه می باشد. آموزش حسابداری داروخانه  بخش اول- مفاهیم پایه حسابداری در بخش اول به […]