طراحی سایت فروش آنلاین

طراحی سایت فروش با امکان ارتباط سایت با نرم افزار حسابداری و
مدیریت اتوماتیک تمام امور کالا، فروش و مشتریان

آخرین تکنولوژی ها برای یک فروشگاه اینترنتی خاص

ارتباط با نرم افزار مالی

انبار و موجودی کالا

پرداخت آنلاین

باشگاه مشتریان

وب سایتی مناسب برای اهداف تجاری شما

ارتباط سایت و نرم افزار ماندگار باعث میگردد، مدیریت سایت بسیار ساده و قابل کنترل باشد ، امور مالی اتوماتیک، سریع و بدون هیچ گونه خطا انجام گردد.
خطاهای رایج در سایتها باعث ایجاد مشکل و توقف فروش و نارضایتی مشتری میگردد در این سیستم دیده نشود .

طراحی خاص و متناسب

طراحی سایت فروشگاهی
  • در طراحی سایت سلایق و اهداف تجاری شماکاملا تاثیر گذار است
  • استانداردهای لازم جهت برای قرارگیری سایت شما در صفحه اول موتورهای جستجو مانند گوگل در نظر گرفته میشود.
  • همراهی و ارایه ایده های جدید برای بروزرسانی سایت شما 

مردم دلیل عدم اعتماد یا رد یک سایت را طراحی ضعیف ،پیچیدگی و کندی عنوان می کنند.

یک سایت منسوخ با ساختار نامناسب می تواند باعث شود اعضای احتمالی شما آن را ترک کنند ، حتی قبل از اینکه فرصتی داشته باشید که ارزش سازمان خود را به آنها نشان دهید.

نرم افزار داروخانه

ثبت و پذیرش نسخ، صندوق مکانیزه فروش، انبار و مدیریت موجودی کالا، حسابداری، بروزرسانی اتوماتیک قیمت و قوانین بیمه ای، باشگاه مشتریان، فروش اینترنتی

نرم افزار زنجیره ای

فروش، انبار و مدیریت تامین کالا، مالی و حسابداری، باشگاه مشتریان، سایت و فروش اینترنتی

نرم افزار فروشگاهی

صندوق فروش، حسابداری، انبار و موجودی کالا، باشگاه مشتریان

نرم افزار سوپر پروتئینی

صندوق فروش، حسابداری، انبار، ترازو دیجیتال، باشگاه مشتریان

نرم افزارو صندوق فروش فروشگاه آجیل و خشکبار

نرم افزار آجیل و خشکبار

صندوق فروش، حسابداری، انبار، ترازو دیجیتال، باشگاه مشتریان

نرم افزار فروش و حسابداری قنادی،شیرینی فروشی

نرم افزار قنادی

صندوق فروش

ثبت سفارشات

آلبوم دیجیتال

حسابداری

انبار

ترازو دیجیتال

باشگاه مشتریان

فروش اینترنتی