فیش پرینتر صندوق

فیش پرینتر یا چاپگر فروشگاهی

فیش پرینتر یا چاپگر فاکتور مشتری در فروشگاه

فیش پرینتر ها دارای مدلهای مختلفی میباشند اما از لحاظ حجم و ظاهر بسیار شبیه هم میباشند.
تفاوت این چاپگرها در سرعت چاپ، کیفیت چاپ و نوع اتصال آن ها میباشد.
طول عمر این پرینترها در قیمت آنها بسیار موثر میباشد و گرانترین قطعه آن هد دستگاه میباشد.
پس در خرید این دستگاه اصلا صرفه جویی نکنید و برای طول عمر بیشتر آن در خرید کاغذ آن بسیار دقت نمایید.
کاغذ این فیش پرینتر ها بصورت رولی در متراژهای مختلف میباشد.