حسابداری داروخانه و دراگ استور در ایران

نرم افزار حسابداری و مدیریت مالی داروخانه

حسابداری داروخانه نحوه حسابداری و مدیریت مالی داروخانه در نرم افزار  ابتدا لازم است که تذکر دهیم در نرم افزار ماندگار تمام امور فروش . انبار و حسابداری  اتوماتیک است و لازم نیست شما بصورت تخصصی حسابداری یا کامپیوتر بدانید. اطلاعات و امکانات حسابداری این نرم افزار تماما یکپارچه میباشند یعنی در زمان فعالیت داروخانه […]