نرم افزار فروش و حسابداری سوپرمارکت

نرم افزار فروش و حسابداری  فروشگاه،سوپرمارکت و هایپرمارکت

نرم افزار فروش و حسابداری  فروشگاه،سوپرمارکت و هایپرمارکت برای راه اندازی یک فروشگاه مکانیزه لازم است مواردی را در زمان تهیه سخت افزار ( صندوق فروش ،بارکد خوان،فیش پرینتر و سرور)و نرم افزار ( فروش،حسابداری ،انبار،مشتری مداری،فروش اینترنتی) در نظر داشته باشید. در صنف کاری شما در هر حال چند مورد مشترک با بقیه اصناف […]